GRIT

/ Permalink / 0
Författare: Angela Duckworth
 
Grit anser Duckworth är ett sätt att psykologiskt nå framgång när det kommer till utbildning, sociala liv och yrkesliv. Genom hur individen intar sitt mål och hur individen når sitt mål avgör om indivdien har en hög grit. Vilket beror på vilka egenskaper som individen har och vilken driv som individen skapr för att kunna nå sitt mål utan att ge upp vid motgångar. Det är motgångarna som förstärker individen och skapar det inre drivet som gör att individen utvecklar grit och fortsätter framåt utan att ge upp. Poäng: 3/5
Till top